Insurance Europe

Insurance Europe

Hoe Employee Experience Onderzoek deel uitmaakt van een meerjarenplan.

neem contact op

Uitdaging

Insurance Europe is de Federatie van verzekeraars en herverzekeraars en behartigt de belangen van 37 ledenassociaties met meer dan 4900 aangesloten verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen.

Strategisch ligt het hoofdkantoor in Brussel om vanuit deze plaats sterk te kunnen lobbyen bij de Europese instellingen. De economische waarde van de verzekeringssector is niet min: Europese verzekeraars betalen samen 1.000 miljard euro uit – of 2,8 miljard euro per dag – het stelt 920 000 medewerkers te werk en investeert maar liefst 10,6 triljoen euro in de economie.

In vergelijking met deze duizelingwekkende cijfers, is de organisatie op zich relatief klein. Het managementteam bestaat uit 5 leden en er zijn 40 medewerkers. En zoals elke professionele organisatie betaamt, durven ze zich zelf de vraag stellen wat zij kunnen doen om de prestaties van het managementteam en van de medewerkers naar een hoger niveau te tillen. Juiste antwoorden formuleren op deze strategische hamvraag, kon alleen met de hulp van een onderzoeksbureau.  

Maar waarom klopte deze spraakmakende federatie aan bij excap? Welke was de precieze onderzoeksvraag en hoe kijkt Insurance Europe terug op deze samenwerking?

 

Koen Ameye, Head of HR & Support Services bij Insurance Europe, was bereid om op deze vragen zelf te antwoorden. Hier leest u daarvan het verslag.

 

Q & A

Kun je de context duiden waaruit de vraag voor een onderzoek is ontstaan?

“Aangezien wij als Internationale Federatie een belangenbehartiger zijn, dragen wij onze service hoog in het vaandel. Alleen zien we wel een rechtstreeks verband tussen de ervaring van onze  ‘klanten’ enerzijds en het gedrag en attitude van onze werknemers anderzijds. Ze zijn van elkaar afhankelijk, ze beïnvloeden en versterken elkaar.

Hoe is de team spirit? Hoe is het werk gestructureerd? Wat is de waardering van de leidinggevenden? Hoe verbonden voelt elke werknemer zich? Concreet gaat het om het verkrijgen van een diepgaande en gedetailleerde stand van zaken in Employee Experience.

Eigenlijk waren we al in 2020 van plan om de ganse organisatie eens tegen het licht te houden. Maar toen kwam de covid-pandemie en hebben we dit helaas moeten uitstellen.

Achteraf bekeken was deze bizarre periode een belangrijk leermoment voor bedrijven en organisaties. Flexwerk, hybride werkplekken, nieuwe communicatiemiddelen, … het had impact op de organisatie en alle medewerkers. In de bevraging werd ‘het nieuwe werken’ daarom ook opgenomen als topic." 

 

Hoe kwam je uiteindelijk bij excap uit als onderzoekpartner en wat overtuigde je om met excap in zee te gaan?

"We waren eigenlijk niet zo tevreden met de vorige onderzoekpartner en daarom heb ik drie nieuwe organisaties gecontacteerd, waaronder excap die ik vond via desktop research.

 Wat de doorslag gaf om met excap in zee te gaan, is de wetenschappelijke werkwijze waarop zij onderzoeken in CX en EX uitvoeren. Voeg daarbij de aantoonbare expertise van excap’s projectteam en dan weet je dat je de juiste keuze hebt gemaakt."

 

Hoe verliep de voorbereiding van het onderzoek?

 "Ik stuurde mijn aanvraag tot een eerste gesprek via het contactformulier. Er werd meteen door Yves contact opgenomen om te peilen wat onze uitdagingen waren en welke onderzoeksvragen rondom Employee Experience we precies voor ogen hadden.

 Samengevat zagen we voor het onderzoek 2 te bevragen pijlers voor Insurance Europe:

 • Hoe kunnen de prestaties van het managementteam en de werknemers verbeteren?
 • Wat zijn in de toekomst de nodige ontwikkelingen en uitdagingen?

Vervolgens zijn Yves en Jill, projectmanager bij excap, een voorstel komen presenteren voor het managementteam. Het design van het onderzoek zelf zou uit twee luiken bestaan: een online EX enquête onder de 40 werknemers en 360° feedback interviews over de 5 leden van het managementteam.

Het voorstel was vernieuwend, wetenschappelijk gefundeerd en constructief. De spreekwoordelijke ‘klik’ was uitstekend. Na goedkeuring van het project, werd vrij snel een kick-off georganiseerd met het voltallige projectteam van excap."

 

Hoe was de communicatie met excap rond en tijdens het project? Was er ruimte voor bijsturing?

"De communicatie verliep prima. De projectopvolging vanuit Jill was ‘outstanding’ en ook Ellen en Jelle, beiden van het research team, zijn zeer bekwaam. Dit kwam tot uiting bij het opstellen van de vragenlijsten, het opmaken van verschillende templates, het verwerken van eventuele bijsturingen, rekening houden met de input van de Europese beroepsfederatie, …

De 360°-feedbackinterviews namen Ellen en Jelle voor hun rekening en achteraf kreeg ik enkel positieve feedback te horen over de werkwijze en interviewstijl."

 

Wat vond je van de finale rapportage van de onderzoeksresultaten?

"Het finale rapport werd in een zeer heldere PowerPoint overgemaakt. In het kader van de presentatie van het 360°-onderzoek, werd voor elk lid van het managementteam een afzonderlijk rapport geschreven.

 Binnen Insurance Europe is de voertaal Engels en daarom was de uitdrukkelijke vraag om de volledige rapportering in het Engels op te leveren. De kwaliteit van het Engels was goed maar niet uitstekend. Dit is dan ook een tip om dit na te laten lezen door iemand die Engels als moedertaal spreekt."

 

 Leidde het onderzoek uiteindelijk tot betere inzichten met betrekking tot de 2 onderzoeksvragen?

"Jawel!

 Als we de resultaten terugbrengen tot 3 thema’s, dan zou ik ze als volgt formuleren:

 1. Managementteam en medewerkers: de kennis, expertise en ervaring worden in ruime mate gewaardeerd en zijn aanwezig. Het managementteam heeft sterke en motiverende leiders en straalt vertrouwen uit. Werkpunten zijn structuur en besluitvoering.
 2. Uitdagingen voor Insurance Europe: de complexere regularisatie van de verzekeringssector, technische evoluties zoals AI, digitalisering en duurzaamheid en dit in een context waar rekening moet gehouden worden met de druk op budget en personeel.
 3. Leden: Insurance Europe heeft een sterke en goede reputatie bij haar leden. Om de uitdagingen te kunnen aangaan, wil de Federatie meer input verkrijgen van die leden en ook beter gebruik maken van hun expertise en kennis."

 

Brussel, 9 oktober 2023

Heb je ook nood aan inzicht voor je strategisch meerjarenplan? Verkrijg wetenschappelijk inzicht dankzij onderzoek in Employee Experience. 

 

FAQ

 • Wat is mystery guest onderzoek?

  Het is een marktonderzoek waarbij mystery guests worden uitgestuurd om klantreizen (Customer Journeys) te testen op kwaliteit, operationele efficiëntie, beleving, emoties en indruk. Dankzij deze objectieve resultaten, verkrijg je nieuwe inzichten om de juiste stappen te nemen in de optimalisatie van processen. >Meer weten

 • Welke soorten mystery guest onderzoek bestaan er?

  Er is een heel breed gamma aan onderzoeken. We kunnen ze best indelen in 3 grote categorieën: voor klanten, voor medewerkers en overige. Bij deze laatste, gaat het eerder om kwaliteitsaudits, candidate experience en discriminatieonderzoek. > Alle onderzoeken

 • Wordt mystery guest onderzoek ook voor online journeys ingezet?

  Absoluut. Een online shopper winkelt anders dan een klant in een fysieke winkel. Online mystery shopping legt knelpunten van je website of webshop bloot, zodat je de online ervaring kunt verbeteren. De ganse buyer journey wordt uitgetest, tot en met het effectief retourneren van de aankoop. > Meer weten

 • Hoe gaan Customer Journeys en mystery guest onderzoek samen?

  Bij een mystery guest onderzoek gaan we door alle stappen van de Customer Journey (klantreis). Bij elke stap meten we hoe deze stap bijdraagt tot een uitstekende klantervaring. Uniek aan onze methode is de ExperienceCapture waarbij bewuste en onbewuste emoties worden gecapteerd bij elke stap.

 • Welke criteria bepalen de kostprijs van een goed mystery guest onderzoek?

  Elk onderzoek bestaat uit Project Management, Briefing, Uitvoering & Rapportage. Daarbij geldt dat de post voor uitvoering de grootste is. Deze post wordt beïnvloed door het aantal uit te voeren metingen, de complexiteit en lengte van de opdracht en het profiel van de mystery shopper. > Meer weten

 • Biedt excap ook audits aan?

  Ja, een audit onderscheidt zich van mystery guest onderzoek door zijn objectief en feitelijk karakter. Er wordt gecontroleerd of iets voldoet aan de opgelegde norm (netheid, infrastructuur, ...). Daarbij is een auditeur meestal niet incognito maar maakt hij zich bekend. > Meer weten

 • Wat is de impact van mystery guest onderzoek op Cx en Ex?

  Dankzij de innovatieve rapporteringtools en de frequentie van de metingen, verwerf je inzicht in de resultaten om vervolgens actiegerichte conclusies te gaan formuleren. Jouw impact wordt : hogere klanten- en medewerkerstevredenheid én hogere omzet. >  Customer Experience

 • Wat is het verschil tussen kwalitatief- en kwantitatief onderzoek?

  De customer en/of employee experience van je klanten en medewerkers in kaart brengen kan je door middel van zowel kwalitatief- als kwantitatief onderzoek.

  Waar kwantitatief onderzoek zich voornamelijk richt op het verzamelen van gestandaardiseerde gegevens op grote(re) schaal, biedt kwalitatief onderzoek een diepgaand begrip van de individuele ervaringen en emoties van klanten en medewerkers. Meer weten >

 • Kan ik de resultaten monitoren tijdens het mystery guest onderzoek ?

  De resultaten worden samengebracht in een visueel en gebruiksvriendelijk dashboard. Een teamlid kan live de resultaten en de voortgang van het project volgen. Handig is dat je het dashboard op desktop, tablet of mobiel kan raadplegen en dat je de rapporten kan exporteren.

 • Hoe haal ik de juiste inzichten uit de vele data en databronnen?

  Veel bedrijven verzamelen steeds meer data van hun klanten. Dit betreft zowel data vanuit eigen systemen als data vanuit externe (onderzoeks)partners. Excap kan helpen om deze verschillende databronnen aan elkaar te koppelen zodat overkoepelende inzichten ontstaan om een finale impact te realiseren.

 • Welke voorbeelden uit de praktijk bestaan er?

  Wekelijks publiceren we nieuwe inzichten over Customer Experience en Employee Experience. We vinden het belangrijk dat we eigen expertise met ons netwerk kunnen delen. Ook laten we met plezier excap's ambassadeurs aan het woord: tevreden klanten bij wie we voor echte impact zorgden.

 • Verzorgt excap mystery guest onderzoek ook buiten de Benelux?

  Zeker! Dankzij ons uitgebreide netwerk van partners en jarenlange ervaring met internationale projecten, voeren wij niet alleen mystery guest onderzoek uit in heel Europa (en daarbuiten) maar ook audits, customer journey onderzoek, consultancy en kwalitatief onderzoek. >  Meer weten

 • Hoe kan ik de medewerkersbeleving onderzoeken?

  Employee experience wordt gemeten binnen verschillende groepen medewerkers, waarbij verschillende afdelingen worden onderzocht. Zo'n onderzoek vindt per kwartaal plaats maar gebeurt idealiter om de twee weken. Zo kan voortgang en beleid opgevolgd en onmiddellijk bijgestuurd worden. > Meer weten

 • Kan ik ook mystery shopper worden?

  Dat kan! Iedereen vanaf 18 jaar kan mystery shopper worden bij excap. Doe de test om te zien of jij geschikt bent. Geslaagd? Dan mag je jezelf vanaf dan mystery shopper noemen!

 • Waarom is de feedback van mystery shoppers betrouwbaar?

  Onze mystery Shoppers krijgen voor aanvang van hun opdracht een uitgebreide briefing waardoor ze altijd goed voorbereid op pad gaan. Het aantal opdrachten per mystery shopper houden we beperkt om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. Een interne controle doet de rest.

 • Wie zijn de mystery shoppers van excap en hoe groot is dit bestand?

  Ons bestand, dat ruim 5000 mystery shoppers telt, bestaat uit zeer verschillende mensen. Van jong tot oud, van make-upliefhebbers en klussers tot leerkrachten en ingenieurs.

 • Kan ik aanspraak maken op de KMO-portefeuiile?

  Ja, dat kan zeker omdat excap een erkend dienstverlener is door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.  Meer weten > 

 • Kan ik zelf een bijkomende vraag stellen?