Employee experience onderzoek

Een prijswinnende medewerkersbeleving met excap

neem contact op

Excap staat aan de basis van award-winning cases op het gebied van Employee Experience. Ons onderzoek is zo ingericht dat het u de juiste handvatten geeft om blijvende verbetering te realiseren op het gebied van medewerkersbeleving, verzuim, reorganisaties en verloop.

Wat is employee experience?

Employee experience (EX) valt het beste uit te leggen als de medewerkersbeleving binnen een organisatie. Medewerkersbeleving gaat verder dan alleen tevredenheid en stelt met name de emotie die wordt ervaren centraal. Excap is dagelijks bezig met het verbeteren van de employee experience en voorziet de grootste organisaties van België en Nederland van onderzoek en advies op het gebied van EX.

 

Hoe verricht ik een medewerkers-belevingsonderzoek?

Employee experience wordt gemeten binnen verschillende groepen medewerkers, waarbij verschillende secties worden onderzocht die de employee experience beïnvloeden. Een medewerkersbelevingsonderzoek gebeurt evidence-based: medewerkers ontvangen wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten. Aan de hand van deze metingen kan er een koppeling gemaakt worden tussen het onderzoek en zaken als verloop en verzuim. Bij excap wordt er gemeten via de wetenschappelijk gevalideerde Employee Experience Index (EXI), die bijvoorbeeld is ingezet bij Transavia. De EXI is gebaseerd op meer dan 500 wetenschappelijke onderzoeken en gaat veel verder dan alleen een medewerkers(tevredenheid)-onderzoek.


Verbeter de employee experience door continue metingen

Na tal van succesvolle cases mag excap zich marktleider noemen op het gebied van EX-verandering. Één van de belangrijkste inzichten is dat het weinig zin heeft om de employee experience een enkele keer te meten. Verandering is een blijvend proces, waarbij beleid (en medewerkers) blijven veranderen. Ideaal medewerkersbelevingsonderzoek vindt 4x (kwartaal) tot 24x (twee wekelijks) plaats. Zodoende kan voortgang en beleid gevolgd en bijgestuurd worden.

 

Impact van de employee experience op jouw organisatie

Hoe krijgt u medewerkers echt mee?

Hoe mooi zou het zijn als u over de inzichten beschikt die uw collega’s aan u binden? Als u weet wat u moet doen om je medewerkers nóg betrokkener te maken?

Iedere goede werkgever is continu zoekende naar kennis en tools om verandering in de organisatie tot stand te brengen. Het is een uitdaging om het gedrag van medewerkers trachten te veranderen. Tergelijkertijd werkt het zo inspirerend als medewerkers samen met jou een organisatie in beweging brengen.
Dat laatste is de insteek bij een succesvol employee experience onderzoek. Met analyses kunt u de drivers van gedrag en houding van medewerkers achterhalen. Als u weet wat uw personeel écht bezig houdt en motiveert, kunt u verbeteringen doorvoeren waarbij medewerkers betrokken zijn bij uw organisatie. Excap achterhaalt de drivers achter uw medewerkers, om blijvende veranderingen te realiseren. Hierbij zoeken we niet alleen naar nieuwe data, ook bestaande data kunnen een verrijking van inzichten opleveren.

Hoe kan ik verloop en verzuim verlagen?

Voor veel organisaties is het een uitdaging om genoeg personeel te vinden én te houden. Dat geldt voor de zorg, het onderwijs, maar ook voor andere branches die te maken met hebben met geestelijk of fysiek zware werkzaamheden. Door onderzoek in te zetten is het mogelijk om achterliggende knelpunten te vinden en bovendien oplossingen te vinden om deze te verhelpen.
Bij excap onderzoeken wij allereerst de drivers van personeel. Daarmee leggen we de achterliggende redenen bloot achter diepgaandere zaken. Waardoor treedt er veel verzuim op? Wat zijn de knelpunten van de organisatie, waardoor veel medewerkers vertrekken? Wij kunnen niet alleen antwoord op deze vragen bieden, maar bieden bovendien handvatten om blijvende verbeteringen binnen uw organisatie te introduceren. Strategische sessies en training voor het personeel zijn enkele van de mogelijkheden om blijvende verandering te realiseren.

Bron: Jeff Mulder, Insinto

Hoe staat de employee experience in verhouding tot mijn reputatie, omzet en conversies?

Wij helpen organisaties gericht te sturen op hun belangrijkste doelstellingen. Door veranderingen te blijven monitoren, kunnen wij toewerken naar aantoonbaar en blijvend succes. We maken samen met de organisatie een koppeling met zaken als reputatie, omzet en conversies. Een voorbeeld, naast de cases van Transavia en Holland Casino die hieronder zijn te vinden, is de employee experience van bandenspecialist Heuver. Excap droeg door middel van employee experience onderzoek en consultancy direct bij aan de doelstelling van Heuver: ‘de meest aantrekkelijke werkgever van de regio worden en blijven’. 

Voorbeelden van employee experience

Holland Casino

Voor Holland Casino bracht excap de employee experience in kaart én werd deze verbeterd. 

Prijswinnende case van Transavia

Excap ontwikkelde voor Transavia een systeem waarbij men via een dashboard continu inzichten kan krijgen over verbeteringen van de ervaring voor cabin crew en ander personeel. Met deze case werd tijdens het MIE (hét marketingcongres van Nederland) van 2015 de presentatie award gewonnen. 

Hoe helpt excap bij het verbeteren van EX?

We doen onderzoek op het snijvlak van data science, employee experience en resultaten. Met analyses om de drivers van gedrag en houding van medewerkers te achterhalen en analyses om de drivers van verloop en verzuim te achterhalen. Daarbij staren we ons niet alleen blind op employee experience. We merken meer dan ooit dat de medewerkersbeleving hand in hand gaat met de customer experience. Of we nu onderzoek en advies geven op het gebied van EX of op het gebied van CX, wij vinden de drivers die aantoonbaar succes opleveren.

 

FAQ

 • Wat is mystery guest onderzoek?

  Het is een marktonderzoek waarbij mystery guests worden uitgestuurd om klantreizen (Customer Journeys) te testen op kwaliteit, operationele efficiëntie, beleving, emoties en indruk. Dankzij deze objectieve resultaten, verkrijg je nieuwe inzichten om de juiste stappen te nemen in de optimalisatie van processen. >Meer weten

 • Welke soorten mystery guest onderzoek bestaan er?

  Er is een heel breed gamma aan onderzoeken. We kunnen ze best indelen in 3 grote categorieën: voor klanten, voor medewerkers en overige. Bij deze laatste, gaat het eerder om kwaliteitsaudits, candidate experience en discriminatieonderzoek. > Alle onderzoeken

 • Wordt mystery guest onderzoek ook voor online journeys ingezet?

  Absoluut. Een online shopper winkelt anders dan een klant in een fysieke winkel. Online mystery shopping legt knelpunten van je website of webshop bloot, zodat je de online ervaring kunt verbeteren. De ganse buyer journey wordt uitgetest, tot en met het effectief retourneren van de aankoop. > Meer weten

 • Hoe gaan Customer Journeys en mystery guest onderzoek samen?

  Bij een mystery guest onderzoek gaan we door alle stappen van de Customer Journey (klantreis). Bij elke stap meten we hoe deze stap bijdraagt tot een uitstekende klantervaring. Uniek aan onze methode is de ExperienceCapture waarbij bewuste en onbewuste emoties worden gecapteerd bij elke stap.

 • Welke criteria bepalen de kostprijs van een goed mystery guest onderzoek?

  Elk onderzoek bestaat uit Project Management, Briefing, Uitvoering & Rapportage. Daarbij geldt dat de post voor uitvoering de grootste is. Deze post wordt beïnvloed door het aantal uit te voeren metingen, de complexiteit en lengte van de opdracht en het profiel van de mystery shopper. > Meer weten

 • Biedt excap ook audits aan?

  Ja, een audit onderscheidt zich van mystery guest onderzoek door zijn objectief en feitelijk karakter. Er wordt gecontroleerd of iets voldoet aan de opgelegde norm (netheid, infrastructuur, ...). Daarbij is een auditeur meestal niet incognito maar maakt hij zich bekend. > Meer weten

 • Wat is de impact van mystery guest onderzoek op Cx en Ex?

  Dankzij de innovatieve rapporteringtools en de frequentie van de metingen, verwerf je inzicht in de resultaten om vervolgens actiegerichte conclusies te gaan formuleren. Jouw impact wordt : hogere klanten- en medewerkerstevredenheid én hogere omzet. >  Customer Experience

 • Wat is het verschil tussen kwalitatief- en kwantitatief onderzoek?

  De customer en/of employee experience van je klanten en medewerkers in kaart brengen kan je door middel van zowel kwalitatief- als kwantitatief onderzoek.

  Waar kwantitatief onderzoek zich voornamelijk richt op het verzamelen van gestandaardiseerde gegevens op grote(re) schaal, biedt kwalitatief onderzoek een diepgaand begrip van de individuele ervaringen en emoties van klanten en medewerkers. Meer weten >

 • Kan ik de resultaten monitoren tijdens het mystery guest onderzoek ?

  De resultaten worden samengebracht in een visueel en gebruiksvriendelijk dashboard. Een teamlid kan live de resultaten en de voortgang van het project volgen. Handig is dat je het dashboard op desktop, tablet of mobiel kan raadplegen en dat je de rapporten kan exporteren.

 • Hoe haal ik de juiste inzichten uit de vele data en databronnen?

  Veel bedrijven verzamelen steeds meer data van hun klanten. Dit betreft zowel data vanuit eigen systemen als data vanuit externe (onderzoeks)partners. Excap kan helpen om deze verschillende databronnen aan elkaar te koppelen zodat overkoepelende inzichten ontstaan om een finale impact te realiseren.

 • Welke voorbeelden uit de praktijk bestaan er?

  Wekelijks publiceren we nieuwe inzichten over Customer Experience en Employee Experience. We vinden het belangrijk dat we eigen expertise met ons netwerk kunnen delen. Ook laten we met plezier excap's ambassadeurs aan het woord: tevreden klanten bij wie we voor echte impact zorgden.

 • Verzorgt excap mystery guest onderzoek ook buiten de Benelux?

  Zeker! Dankzij ons uitgebreide netwerk van partners en jarenlange ervaring met internationale projecten, voeren wij niet alleen mystery guest onderzoek uit in heel Europa (en daarbuiten) maar ook audits, customer journey onderzoek, consultancy en kwalitatief onderzoek. >  Meer weten

 • Hoe kan ik de medewerkersbeleving onderzoeken?

  Employee experience wordt gemeten binnen verschillende groepen medewerkers, waarbij verschillende afdelingen worden onderzocht. Zo'n onderzoek vindt per kwartaal plaats maar gebeurt idealiter om de twee weken. Zo kan voortgang en beleid opgevolgd en onmiddellijk bijgestuurd worden. > Meer weten

 • Kan ik ook mystery shopper worden?

  Dat kan! Iedereen vanaf 18 jaar kan mystery shopper worden bij excap. Doe de test om te zien of jij geschikt bent. Geslaagd? Dan mag je jezelf vanaf dan mystery shopper noemen!

 • Waarom is de feedback van mystery shoppers betrouwbaar?

  Onze mystery Shoppers krijgen voor aanvang van hun opdracht een uitgebreide briefing waardoor ze altijd goed voorbereid op pad gaan. Het aantal opdrachten per mystery shopper houden we beperkt om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. Een interne controle doet de rest.

 • Wie zijn de mystery shoppers van excap en hoe groot is dit bestand?

  Ons bestand, dat ruim 5000 mystery shoppers telt, bestaat uit zeer verschillende mensen. Van jong tot oud, van make-upliefhebbers en klussers tot leerkrachten en ingenieurs.

 • Kan ik aanspraak maken op de KMO-portefeuiile?

  Ja, dat kan zeker omdat excap een erkend dienstverlener is door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.  Meer weten > 

 • Kan ik zelf een bijkomende vraag stellen?