Privacy Statement

Excap neemt jouw privacy zeer serieus

Excap neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@excap.be.

Excap hecht veel waarde aan bescherming van uw privacy en aan uw vertrouwen in onze manier van werken. U kunt er op rekenen dat wij:

 • Werken naar de letter en de geest van de privacy wet- en regelgeving
 • Uw gegevens veilig en zorgvuldig verwerken alleen voor de doeleinden waarvoor deze verstrekt zijn
 • Wij uw gegevens in ons bestand houden zolang nodig is voor het doeleind
 • Uw gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden
 • Uw wettelijke rechten respecteren, zoals recht op: inzage, correctie, herroeping en verwijdering
 • Alleen samenwerken met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren
 • Uw vragen over uw privacy eerlijk zullen beantwoorden

Hoe gebruikt excap uw gegevens?

Excap, gevestigd aan de Ankerrui 9 te Antwerpen, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Inschrijven als mystery shopper > voor de werving- en selectie van mystery shoppers (check hiervoor de Privacy Statement voor mystery shoppers)
 • Stories aanvraag > voor verzenden magazine
 • Aanmelding event > voor het op de hoogte houden van het event
 • Verzoek tot contact voor meer informatie > voor het telefonisch of per e-mail informeren over te leveren diensten.
 • Sollicitatieformulier > voor het verwerken van de sollicitatie
 • Chatfunctie > indien er een verzoek tot informatie of contact opnemen wordt gedaan via de chatfunctie dan slaan we deze gegevens op om hieraan gehoor te geven.
 • Om u een optimaal websitebezoek te garanderen maken wij gebruik van cookies, raadpleeg hiervoor ons Cookiebeleid


Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers. Het kan zijn dat excap verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.


Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij excap over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij excap. U kunt verzoeken dat excap uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijdert.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om excap te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van excap of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van excap te verkrijgen. Excap zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat excap u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door excap

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@excap.be. Excap zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat excap een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien excap uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 
Wijzigingen Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De versiedatum staat onderaan vermeld.


Vragen?

Mocht u vragen hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan kunt u ons bereiken op 03-303 70 93. Indien u een klacht wilt indienen omtrent ons privacybeleid, dan kunt u zich wenden tot: de heer Yves Van Dorsselaer (Managing Director).

 

Laatste versie: 18-05-2018

FAQ

 • Wat is mystery guest onderzoek?

  Het is een marktonderzoek waarbij mystery guests worden uitgestuurd om klantreizen (Customer Journeys) te testen op kwaliteit, operationele efficiëntie, beleving, emoties en indruk. Dankzij deze objectieve resultaten, verkrijg je nieuwe inzichten om de juiste stappen te nemen in de optimalisatie van processen. Meer weten