Marktleider in Patient journey

Neem contact op

Een patient journey is een middel. Excellente patiëntbeleving is een doel. Wetende dat deze beleving afhankelijk is van vele factoren, hebben we een breed scala aan diensten die helpen de patient journey te verbeteren en patiënten iedere dag, op ieder moment gelukkig te maken. Award winning patient journey management cases als Sanquin zijn hier een mooi voorbeeld van.

Wat is de patient journey

Een patient journey betekent niets anders dan de reis van een patiënt of cliënt door een ziekenhuis, medisch centrum, of andere zorginstelling. Voor organisaties in de gezondheidszorg wordt het steeds belangrijker om zich te onderscheiden op het gebied van klantbeleving en klanttevredenheid. Maar hoe ontdekt u waar patiënten tegenaan lopen in hun reis door uw organisatie?

Een analyse van de patient journey helpt om inzicht in de reis van een patiënt te krijgen. Het gaat dikwijls om een complex traject, waarbij een patiënt in contact komt met veel personen, medewerkers en afdelingen. Deze contactmomenten worden ook wel touchpoints genoemd. Onderzoek kan helpen om al deze touchpoints in kaart te brengen. De meest gebruikte methode daarbij is patient journey mapping.

Patient journey in kaart brengen

We denken vaak te weten hoe patiënten hun zorg ervaren maar als u het de patiënt zelf vraagt, blijk dat in de praktijk regelmatig anders. Patient journey mapping is de meest vooraanstaande methode om écht inzicht te krijgen in belevingen en emoties van een patiënt (ook wel de patient experience) gedurende de klantreis. Patient journey mapping is gebaseerd op het bekendere customer journey mapping, met als grootste verschil dat de eerstgenoemde methode volledig is toegespitst op de gezondheidszorg. Excap ontwikkelde hier een eigen methode voor, de ExperienceCapture methodiek. Deze tool onderscheidt zich door het kwalitatieve karakter, waarbij de emotionele reis van klanten centraal staat. Hoe ervaart de patiënt het echt en welke emoties voelen zij daarbij?

Doel is om een uitlijn met touchpoints te genereren, zodat er een compleet overzicht bestaat van de stadia van de reis van de patiënt. Zorgprofessionals krijgen op deze manier beter inzicht in alle processen die een patiënt doorloopt. Daarbij wordt er vanuit het perspectief van de patiënt gedacht. Waar loopt een patiënt tegenaan? Hoeveel tijd zit er tussen verschillende contactmomenten? Zijn er lange wachttijden?
Excap helpt niet enkel bij het in kaart brengen van de customer journey van patiënten, maar koppelt hier bovendien concrete verbeteracties aan, met als einddoel de patient experience te verbeteren.

Het belang van de patient journey in de zorgsector 

Iedere arts kan beamen dat de rol van een patiënt steeds groter wordt. Patiënten zijn veranderd in ‘zorgconsumenten’ die invloed willen hebben op de keuze door wie zij behandeld worden. En bovendien kritisch zijn op hun behandeling en behandelaars. De behoefte van zowel directie, HR-medewerkers, marketeers als medische personeel van zorginstelling, om meer te denken vanuit het perspectief van de patiënt, groeit dan ook met de dag.
Tegelijkertijd staat de zorgsector onder druk, waarbij veel organisaties kampen met een krapte in personeel en een hoge werkdruk. Dat maakt het soms lastig om vernieuwingen op het gebied van klantbeleving door te voeren.
Excap vindt het belangrijk om niet alleen een bijdrage te leveren op het gebied van onderzoek en inzichten, maar ook te helpen bij de implementatie van verbetering in jouw organisatie die voortkomen uit de inzichten.

Effect op de beleving van uw medewerkers

Wist u dat de patient journey en de ervaring van medewerkers vaak hand in hand gaan? Onze ervaring is dat knelpunten in de patiëntenreis vaak tevens leiden tot bijvoorbeeld meer ziekteverzuim of vertrek van medewerkers. Wij bieden daarom ook onderzoek en advies op het gebied van Employee Experience binnen de zorgsector. Op deze pagina vind je meer informatie.

Voorbeelden van patiëntreizen

Sluit uw organisatie zich aan bij de grootste gezondheidsinstellingen van ons land? Onder meer Kika, Sanquin, Reuma Nederland, Espira, Martini Ziekenhuis en Universitair Medisch Centrum Groningen gingen je voor als partner van Excap.

Benieuwd naar prijswinnende voorbeeldcases? Wij delen tot in detail wat wij voor onze klanten hebben bereikt, zoals voor onze partner Sanquin. Sanquin zorgt ervoor dat we in Nederland voldoende bloeddonoren hebben. Althans, genoeg zijn het er eigenlijk nooit. En dat is exact waar excap aan heeft bijgedragen. Excap zorgde in samenwerking met Sanquin voor een zorgeloze reis van nieuwe en bestaande donoren. 

Excap optimaliseert de Patient Journey

Het uiteindelijke doel van ons onderzoek is om de beleving en de emotie van de patiënt te verbeteren.
Bij excap zijn we ervan overtuigd dat we, door ons ons oprecht te verdiepen in de wereld van patiënten en cliënten, enorm veel inzichten kunnen ophalen om de patient experience te optimaliseren. Door hieraan verbeteracties of een implementatietraject te koppelen is het mogelijk hét verschil te maken in de beleving bij patiënten. Met andere woorden: een beleving die ze in het hart raakt.