discriminatie onderzoek

Discriminatie onderzoek

neem contact op

Onderzoek als instrument tegen discriminatie

Elke dag worden er in België sollicitanten geweerd uit bepaalde functies en krijgen kandidaat-huurders te horen dat ze niet in aanmerking komen voor een woning. En dit enkel op basis van hun afkomst (etniciteit), geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, geloof of hun handicap. Van overal hoor je dat dit onaanvaardbaar is en toch .., het is de realiteit. 

Discriminatie komt nog steeds vaker voor dan we zouden denken en tegelijk wil quasi niemand bewust discrimineren. Een goed uitgevoerd discriminatieonderzoek brengt aan het licht welke discriminatiegronden meer of minder aanwezig zijn binnen een bepaalde sector. Daarnaast brengt het onderzoek ook de achterliggende mechanismen in kaart die leiden tot discriminatie.  

Met het uitvoeren van correspondentietesten brengen we op wetenschappelijke manier in kaart welke vormen van discriminatie aanwezig zijn binnen een bepaalde sector. Via de methodologie van mystery calling meten we de intentie tot discriminatie. Elk onderzoek start met een kwalitatieve risicoanalyse en eindigt met een  bewustwordingsworkshop om discriminatie ook daadwerkelijk terug te dringen. 

Excap is bovendien geregistreerd dienstverlener discriminatieonderzoek voor de sectorconvenanten*. 

 

Ons onderzoek focust zich op de volgende sociale domeinen: 

 • Arbeidsmarkt

   

  • Onderzoek bij uitzendbureaus en werkgevers
  • Vanuit werkgever- én kandidaatsperspectief
  • Via correspondentietesten en mystery calling
 • Woningmarkt

   

  • Onderzoek binnen sociale huisvestingsmaatschappijen
  • Makelaars (immokantoren) en sociaal bemiddelaars
  • Via mystery calling
 • Onderwijs en Overheden

   

  • Steden en gemeentes alsook federale overheid
  • Discriminatie op de huurmarkt in steden
  • Discriminatie op vacatureplatforms
  • Discriminatie binnen de sectorconvenanten
  • Via correspondentietesten en mystery calling

(*) Een sectorconvenant is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de sectoren (sectorale sociale partners), op initiatief van die laatste. Daarin engageren de sectorale sociale partners zich om in hun sector acties te ondernemen met betrekking tot: 

 • aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 
 • levenslang leren 
 • diversiteit