Change management

realiseer cultuur- en gedragsverandering vanuit beweging

Excap hanteert twee verschillende routes om uw organisatie en medewerkers in beweging te krijgen: het Quick Scan verandermodel en/of het employee experience-onderzoek .

Beide modellen leveren waardevolle inzichten vanuit de verzamelde data. Vervolgens vormen deze inzichten het vertrekpunt voor de gewenste verandering. Op basis van de uitkomsten gaan we inhoudelijk de diepte in en leggen we focus op één of meerdere aspecten als:

  • Leiderschap
  • Visie
  • Belang
  • Plannen
  • Middelen
  • Competenties

Om hiermee een aantoonbaar en duurzaam effect te realiseren. Binnen deze trajecten is er aandacht voor (strategisch) advies en (persoonlijke) coaching.

Quick Scan verandermodel

Voordat wij starten met het in beweging krijgen van uw medewerkers naar de gewenste cultuur, houding en gedrag in uw organisatie, sturen wij een korte vragenlijst uit waarin wij uitvragen wat de beleving is omtrent de thema’s leiderschap, visie, belang, plan, middelen en competenties.  Het onderzoek is zo opgezet dat wij vanuit deze inzichten kunnen concluderen welke thema’s boven of onder de maat scoren en of een thema belangrijk genoeg wordt bevonden door de medewerkers om hun werk goed te kunnen doen. Zo kunnen we prioriteit geven aan de thema’s die écht het meeste impact maken!

Vervolgens adviseren wij een specifiek verandertraject om het desbetreffende thema te kunnen optimaliseren, uiteraard verder op maat gemaakt naar de context, wensen en belangen van uw organisatie.

 

Employee experience onderzoek

Wilt u op regelmatige basis peilen wat de beleving is bij uw medewerkers? Ben u nieuwsgierig welke invloed de beleving van uw medewerkers heeft op de klantbeleving en wat dit vervolgens doet met het uiteindelijke financiële resultaat? Dan adviseren wij graag het employee experience onderzoek.

Vervolgens adviseren wij een specifiek verandertraject om het desbetreffende thema te kunnen optimaliseren, uiteraard verder op maat gemaakt naar de context, wensen en belangen van uw organisatie.

Meer over de employee experience lees je hier.