De behoeften van de reizigers nog beter afstemmen

De Lijn

neem contact op

De Lijn wil haar dienstverlening nog beter afstemmen op de behoeften van de reizigers. Hiervoor zet De Lijn een team in om zicht te krijgen op het gebruik van de lijnen. Het is echter verre van evident voor De Lijn om voor alle lijnen, op elk moment van de dag, tellers te vinden. Excap levert daarom tellers aan De Lijn Vlaams-Brabant voor de buslijnen die ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat moeilijker te bereiken zijn.

Doel en aanpak

De Lijn Vlaams-Brabant sleutelt continu aan haar dienstverlening door ritten en trajecten af te stemmen op de behoeften van de reizigers. Ze doet dit op basis van harde data: ze stuurt tellers uit die op ritten in Vlaams-Brabant, op verschillende momenten van de dag meerijden en manueel tellen hoeveel reizigers aan elke halte op- en afstappen. Op basis van die gegevens past De Lijn rittenschema’s of trajecten aan. De Lijn Vlaams-Brabant heeft een eigen pool voor deze tellingen, maar voor vroege of late ritten in moeilijker te bereiken regio’s doet ze een beroep op excap. Excap stuurt, op basis van het schema van De Lijn, eigen tellers uit.

Resultaten

De Lijn Vlaams-Brabant levert excap het bestand met de ritten die moeten geteld worden en de telformulieren. Excap stelt een schema van aanpak voor; zodra De Lijn groen licht geeft, worden de tellers uitgestuurd. Zij tellen en registreren de reizigers bij de opgegeven ritten. Excap verwerkt, controleert en valideert de data. De Lijn Vlaams-Brabant ontvangt elke dag via e-mail een stand van zaken. Zo heeft ze een overzicht van mogelijke knelpunten tijdens de tellingen en kan besproken worden hoe die te verhelpen. Excap garandeert op die manier betrouwbare en volledige data die De Lijn gebruikt om haar aanbod te optimaliseren. Voor De Lijn zijn de tellers van excap een ideale aanvulling op de eigen pool.

Over De Lijn

De Lijn is de partner van het Vlaamse Gewest voor het stedelijk en regionaal openbaar vervoer in Vlaanderen. Ze is een extern verzelfstandigd agentschap. In elke Vlaamse provincie zorgt een provinciale dienst of entiteit voor de dagelijkse dienstverlening en het contact met reizigers en andere stakeholders. In 2017 telde De Lijn 8.050 werknemers; daarbij komen nog ongeveer 2.400 werknemers bij exploitanten die rijden in opdracht van De Lijn.

Op de hoogte blijven van nieuwe inzichten?

Ontvang de nieuwste cases in uw mailbox