Waarom uw bedrijf ook moet wakker liggen van ‘Sustainability’

20 april 2021

Het belang van Sustainability

Sustainable zijn … Het is veel meer dan een hype. Duurzaam worden zijn dé nieuwe woorden in uw beleid om het bedrijf te kunnen innoveren en klaar te stomen voor de toekomst. In deze blog nemen wij u mee in de doelstellingen die voor de Verenigde Naties zijn vastgesteld en leggen hierbij een koppeling met de doelstellingen waarmee iedere organisatie komende jaren zal worden uitgedaagd.

17 Sustainable Development Goals

In 2015 is door de Verenigde Naties een charter met 17 Sustainable Development Goals (SDGs) vastgelegd. Ondertussen hebben 193 landen zich geëngageerd om tegen 2030 deze doelstellingen zo goed als mogelijk te behalen. De SDGs vormen samen de blauwdruk voor een betere en duurzame toekomst. Ze vertegenwoordigen de uitdagingen die op ons afkomen en die we samen moeten aanpakken armoede, ongelijkheid, klimaatwijziging, milieuvervuiling, vrede en rechtvaardigheid.

Wilt u meer weten over de 17 SDGs of op welke positie België en Nederland gerankt staan in het behalen van deze doelstelling? Bekijk dan zeker de volgende video.
Voor de ranking ga je naar volgende link.

Europa’s herstelbeleid is goed voor 1,8 biljoen euro. 

Uit de enquête “Evaluating Progress on the SDGs” afgenomen door GlobeScan en The SustainAbility Institute by ERM, blijkt dat er weinig progressie is in het behalen van de doelstellingen. De inspanningen tot 2019 scoorden een grote onvoldoende. De enige doelstelling waar wel de meeste vooruitgang is op geboekt door bedrijven is Betaalbare en Schone Energie.

In 2020 kwam de Corona pandemie er nog bovenop. Europa’s herstelbeleid als respons op deze gezondheids- en economische crisis is nu gebudgetteerd op een totaal van maar liefst 1.8 biljoen €. Dit is het grootste stimuleringspakket ooit. Elk van de 27 lidstaten van de Europese Gemeenschap zullen een deel van de koek krijgen. Maar Europa heeft er duidelijke voorwaarden aan verbonden. Om aanspraak te maken op het budget moet elk land kunnen aantonen dat het deze middelen zal aanwenden om te investeren in onderzoek en innovatie, transitie naar een klimaatneutrale en digitale EU, gendergelijkheid en meer. Dit is overduidelijk geïnspireerd op de 17 SDGs en op zich kan men dit een vrij intelligente aanpak noemen: de EU ondersteunt haar lidstaten met forse stimuli én hoopt zo in haar race naar 2030, om de 17 doelstellingen in duurzaamheid te behalen.

Bent u klaar voor 2030?

U als bedrijf, organisatie of lokale overheid kan ook met deze steun te maken hebben.

Los daarvan, is het sowieso een aanbeveling om uw bedrijf op deze basis te innoveren en klaar te maken voor de toekomst.

In bovenstaande video kon u zien dat de 17 SDGs in 3 grote lagen worden ingedeeld:

  1. Omgeving (Environment - de basislaag)
  2. Maatschappij (Society – de tweede laag)
  3. Economie (Economy – de top laag).

Bron: StockholmResilience.org (Jerker Lokrantz / Azote)

Binnen de tweede laag ‘Maatschappij’ (Society), zijn er 3 doelstellingen die bijzonder interessant zijn en waarvoor bedrijven en overheden een beroep doen op excap voor een uitvoering van een marktonderzoek of audit:

  1. Gendergelijkheid (Gender Equality)
  2. Betaalbare en Schone Energie (Affordable & Clean Energy)
  3. Duurzame Steden en Gemeenschappen (Sustainable Cities & Communities)

Om u te inspireren, leest u hieronder de beknopte versie van elke samenwerking

Onderzoek in Gendergelijkheid (Gender Equality) via Mystery Guests

Excap is onder andere specialist in het doen van onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie. Een effectieve methodiek is het doen van mystery guest onderzoek, omdat we hiermee objectief processen en het contact met sollicitanten kunnen onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is het recente onderzoek naar discriminatiemogelijkheden op online vacatureplatforms. Excap heeft hier – in opdracht van de Inspectie SZW (gelijkaardig met RVA voor België) – langdurig onderzoek naar gedaan. De resultaten van dit onderzoek waren zelf onderwerp van debat in de Tweede Kamer.

Om verdiepend inzicht te krijgen in zoektocht naar nieuwe medewerkers, is er onderzocht hoe online vacatureplatforms omgaan met discriminerende job posts.

Van de 193 discriminerende, wordt 64% effectief afgewezen door de online platforms. 36% van de discriminerende job posts wordt wel gepubliceerd.

Excap helpt inspectie SZW, maar ook diverse interimkantoren met het in kaart te brengen van discriminerend aanwerving. Dit doen we door de inzet van mystery calling, maar ook mystery visits door daadwerkelijk een bezoek te brengen aan een vestiging.

Lees hier alles over het marktonderzoek en de resultaten van de gemeten online platforms

Onderzoek in Betaalbare en Schone Energie via Mystery Shopping

“Hoe kunnen we ons zo organiseren dat we hernieuwbare energie binnen handbereik van zoveel mogelijk mensen brengen?” was de hamvraag waarmee Wouter Fonteyne, Commercial Leader Solar & Energy Services van Ikea, mee geconfronteerd werd. Op het eerste gezicht lijken zonnepanelen mijlenver af te staan van meubels. Maar beide activiteiten hebben dezelfde kernidentiteit: life at home, de missie van Ikea.

Het bedrijf rook dus niet alleen een commerciële kans, zonnepanelen verkopen sluit aan bij de core business van Ikea. “En het gaf ons, zeker in deze tijden, ook de kans om het juiste te doen”, door de kaart te trekken van hernieuwbare energie. Ikea wil niet alleen zelf klimaatneutraal worden, het wil ook zijn klanten helpen om groener te leven.

Maar hoe staat Ikea in die markt? Het bedrijf vroeg excap om de customer journey in de verschillende markten tegen het licht te houden. Zij wilden weten “hoe de customer journey verloopt bij onze concurrenten en hoe ze verschilt van degene die we met onze business partners hadden samengesteld.”

Mystery shoppers van excap probeerden zonnepanelen te kopen bij Ikea en bij een concurrent. Vonden ze snel hun weg op de website? Vonden ze de informatie die ze nodig hadden? Werd er snel ingegaan op hun eerste aanvraag? Werd opgevolgd waarom ze geen afspraak maakten na de offerte om de zonnepanelen effectief te installeren? Werden afspraken correct nagekomen?

Het volledige rapport lees je hier

Duurzame Steden via Kwaliteitsaudit

We merken dat ook Steden en Gemeenten meer en meer actief bezig zijn met het grote duurzaamheidsproject. Excap wordt – as we speak – in het bijzonder benaderd om kwaliteitsaudits uit te voeren.

Enerzijds gaat het over een grondige controle van de minimum normen waaraan essentiële aspecten moeten voldoen. Denk aan: straatverlichting, toegankelijkheid voor minder-validen, hygiëne van openbare ruimtes, properheid in de stad, …
De uitkomst van dergelijke audit, laat de opdrachtgever toe om op basis van een objectief rapport, de verbeterpunten direct aan te pakken.

Anderzijds, kan een kwalititeitsaudit ook overwogen worden om een nieuw duurzaam project op te starten.

Dankzij een 0-meting zal u gedurende de ganse looptijd van het project in staat zijn om te evalueren en bij te sturen.

Ligt u nu al echt wakker van ‘Sustainability’? Prijs u gelukkig, u bent niet alleen. Samen behalen we de doelstellingen. Wij kunnen u helpen.

Neem contact op.

Op de hoogte blijven van nieuwe inzichten?

Ontvang de nieuwste cases in uw mailbox