Corona-proofed winkelen dankzij Mystery Guest Onderzoek

Monitor met mystery guests de 1,5 meter regel

Contacteer Yves

Verantwoord winkelen in Corona

De 1,5 meter-samenleving: een maand geleden had niemand er nog van gehoord, maar inmiddels leven we er middenin. De overheid laat er geen misverstand over bestaan: België gaat richting een anderhalve meter economie, waarbij horeca, onderwijs, winkels, apotheken en contactberoepen zoals kappers hun werk opnieuw moeten uitvinden. Als we de specialisten mogen geloven, gaat dit voorlopig nog wel de norm zijn. En dat heeft nogal wat consequenties. Sociale afstand gaat immers veel verder dan geen handen schudden en het wel of niet dragen van mondkapjes. Aan welke regels moeten winkels zich houden in tijden van corona?

Monitoren en signaleren van beleid in winkels

Aan de hand van de Richtlijnen van de FOD Economie probeert iedere retailer de gezondheid van medewerker én klant zo goed mogelijk te waarborgen. Iedereen heeft hier zijn of haar verantwoordelijkheid in, maar soms is het een uitdaging. Zowel voor de medewerker als voor de klant. Het inzetten van mystery shoppers helpt bij het monitoren en signaleren van het beleid in winkels. 

Mystery guests brengen een bezoek aan de winkel en brengen in kaart hoe het Protocol Verantwoord Winkelen wordt toegepast en nageleefd in de winkel. Bij een mystery visit wordt onder meer beoordeeld:

  • De zichtbaarheid van de regels aan de buitenkant van de winkel (en herhaling binnen)
  • De vermelding van het maximum aantal klanten dat tegelijkertijd in de winkel mag zijn
  • De zorg voor maximale hygiëne, vooral bij bijvoorbeeld het desinfecteren van de betaalautomaat

 

Daarnaast helpen mystery guests bij het monitoren van de klantenstroom, zoals:

  • Wordt er voldoende sociale afstand gehouden, zowel voor als in de winkel?
  • Komen klanten zoveel mogelijk alleen naar de winkel?
  • Worden winkelwagens/winkelmandjes gebruikt indien aanwezig? En zo ja, worden deze gereinigd?

Klanten en medewerkers

Hierbij let de mystery guest niet alleen op klanten, maar ook op medewerkers. Ook zij dienen zich aan social distancing regels te houden en afstand tussen henzelf en klanten te bewaken. We begrijpen dat dit voor medewerkers soms een lastige taak is waarbij veel van hen gevraagd wordt. De rol van de medewerker is echter cruciaal en onmisbaar. Inzicht in hun energie, motivatie en veerkracht essentieel. 

En zo gaan we opeens van een beleveniseconomie naar een economie waarin retailers vooral bezig zijn met het creëren van fysieke afstand tussen hun klanten. Maar inzicht in het sentiment en de tevredenheid van klanten blijft een must, juist in dit tijdperk. Mystery guests meten daarom niet alleen de naleving van richtlijnen, maar ook hoe ze een bezoek ervaren. Bijvoorbeeld of ze zich veilig voelen en/of ze zich op hun gemak voelen tijdens hun bezoek.  

Weten of onze speciaal opgeleide mystery guests ook ingezet kunnen worden bij jouw organisatie? Yves Van Dorsselaer, Managing Director Benelux, zal u graag te woord staan.