Inclusie en diversiteit

Inclusie en Diversiteit: troeven voor je organisatie

22 oktober 2021

“Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Volgens de wet zijn zowel discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en haatmisdrijven tegenover een persoon of een groep van personen omwille van specifieke persoonlijke kenmerken strafbaar. “ – Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum

Waarom discrimineren wij?

 

Beschermde discriminatiecriteria

In België bestaan er drie wetten die samen de antidiscriminatiewetgeving vormen:

 • de Genderwet
 • de Antiracismewet
 • de Antidiscriminatiewet.

Samen onderscheiden ze verschillende beschermde discriminatiecriteria. Discriminatie op grond van elk van deze criteria of persoonlijke kenmerken is verboden en strafbaar.

Voorbeelden van discriminatie

 • Je wordt bij een sollicitatie afgewezen omdat je een donkere huidskleur hebt.
 • Een klant vraagt aan een uitzendkantoor om voor een bepaalde functie geen kandidaten van buitenlandse afkomst aan te nemen.
 • Een werfleider maakt de hele dag door racistische opmerkingen en grapjes tegen een arbeider van vreemde origine.
 • Iemand schrijft op zijn blog dat homoseksualiteit tegennatuurlijk is, en moedigt aan om homo’s af te ranselen of uit te sluiten.
 • Een man kan met een handicap zijn beroep niet uitoefenen omdat het uurrooster niet is aangepast door de werkgever of er werd geen gebruik gemaakt om met overheidssubsidie aangepast informaticamateriaal aan te kopen.
 • Als een café geen dieren toelaat, en daardoor ook een klant met een blindengeleidehond er niet binnen mag.

Bovenstaande voorbeelden behoren elk tot een bepaalde vorm van Discriminatie. Wil je weten tot welke vorm ze behoren, bezoek dan zeker de Unia website.

Waarom de thema’s ‘Inclusiviteit’ en ‘Diversiteit’ business kritisch zijn voor de toekomst van je organisatie?

Los van het feit dat jouw organisatie wettelijk niet mag discrimineren, liggen er toch veel betekenisvollere redenen om de strijd tegen discriminatie aan te gaan.

Je merkt het zelf, naast Duurzaamheid, staan nu ook  Inclusiviteit & Diversiteit hoger aangeschreven in de meerjaren strategie van grote organisaties, zowel in de privé als in de overheid.   Marketinggewijs zie je nu TV-spots en bilboards opduiken met aandacht voor Duurzaamheid, Gendergelijkheid of Diversiteit.

Belfius Love Inclusie en Diversiteit

Het McKinsey & Company rapport ‘Diversity wins, How inclusion matters’ uit 2020 spreekt boekdelen. Zij hebben het over I&D: Inclusivity & Diversity. en wat het op termijn opbrengt voor organisaties:

 • Grotere diversiteit in zowel geslacht als etniciteit staat in correlatie met een grotere kans om als bedrijf beter te presteren dan de rest
 • Het stimuleren van een diverse en inclusieve bedrijfscultuur, laat de werknemers toe om uitstekend te presteren, zowel individueel als in teamverband

Bottom line gaat het over:

 • Je als organisatie engageren voor I & D en dit engagement gaan delen binnen de organisatie
 • Leiderschap versterken rond I & D en leiders hiervoor aansprakelijk maken
 • De moed en vastberadenheid hebben om hier een maatschappelijke rol in te willen spelen
 • I & D is niet alleen de verantwoordelijkheid van marketing of hr, het is een strategie die business kritisch is voor de toekomst van je organisatie

Hoe onderzoeken?

Een goed uitgevoerd discriminatie-onderzoek brengt aan het licht welke discriminatiegronden meer of minder aanwezig zijn binnen een bepaalde sector of organisatie. Daarnaast brengt het onderzoek ook de achterliggende mechanismen in kaart die leiden tot discriminatie.

Lees het plan van aanpak hoe je een geslaagd discriminatie-onderzoek laat uitvoeren.

 

 

Extra kijk- en leestips

Obama – The Promised Land - Voormalig Amerikaans president Barack Obama gaf maar één interview aan een Belg. Auteur en journalist Johan Op de Beeck was de gelukkige. Obama geeft zijn visie wat nodig is om elkaar dichter bij elkaar te brengen ondanks geloof, ras of geaardheid.

Canvas serie – Het leven in kleur - Racisme in Vlaanderen? Valt wel mee of niet? De vijfdelige reeks zoekt het uit en peilt zonder taboes naar het racisme in ons onderwijs, justitie, media, en in ons allemaal.

McKinsey rapport – Diversity wins: How inclusion matters – Mei 2020

Paul Verluyten – Intercultural Skills for International Business and International Relations – Een must-read voor elke manager die werkzaam is in een international context. – Uitgeverij ACCO

 

FAQ

 • Wat is mystery guest onderzoek?

  Het is een marktonderzoek waarbij mystery guests worden uitgestuurd om klantreizen (Customer Journeys) te testen op kwaliteit, operationele efficiëntie, beleving, emoties en indruk. Dankzij deze objectieve resultaten, verkrijg je nieuwe inzichten om de juiste stappen te nemen in de optimalisatie van processen. >Meer weten

 • Welke soorten mystery guest onderzoek bestaan er?

  Er is een heel breed gamma aan onderzoeken. We kunnen ze best indelen in 3 grote categorieën: voor klanten, voor medewerkers en overige. Bij deze laatste, gaat het eerder om kwaliteitsaudits, candidate experience en discriminatieonderzoek. > Alle onderzoeken

 • Wordt mystery guest onderzoek ook voor online journeys ingezet?

  Absoluut. Een online shopper winkelt anders dan een klant in een fysieke winkel. Online mystery shopping legt knelpunten van je website of webshop bloot, zodat je de online ervaring kunt verbeteren. De ganse buyer journey wordt uitgetest, tot en met het effectief retourneren van de aankoop. > Meer weten

 • Hoe gaan Customer Journeys en mystery guest onderzoek samen?

  Bij een mystery guest onderzoek gaan we door alle stappen van de Customer Journey (klantreis). Bij elke stap meten we hoe deze stap bijdraagt tot een uitstekende klantervaring. Uniek aan onze methode is de ExperienceCapture waarbij bewuste en onbewuste emoties worden gecapteerd bij elke stap.

 • Welke criteria bepalen de kostprijs van een goed mystery guest onderzoek?

  Elk onderzoek bestaat uit Project Management, Briefing, Uitvoering & Rapportage. Daarbij geldt dat de post voor uitvoering de grootste is. Deze post wordt beïnvloed door het aantal uit te voeren metingen, de complexiteit en lengte van de opdracht en het profiel van de mystery shopper. > Meer weten

 • Biedt excap ook audits aan?

  Ja, een audit onderscheidt zich van mystery guest onderzoek door zijn objectief en feitelijk karakter. Er wordt gecontroleerd of iets voldoet aan de opgelegde norm (netheid, infrastructuur, ...). Daarbij is een auditeur meestal niet incognito maar maakt hij zich bekend. > Meer weten

 • Wat is de impact van mystery guest onderzoek op Cx en Ex?

  Dankzij de innovatieve rapporteringtools en de frequentie van de metingen, verwerf je inzicht in de resultaten om vervolgens actiegerichte conclusies te gaan formuleren. Jouw impact wordt : hogere klanten- en medewerkerstevredenheid én hogere omzet. >  Customer Experience

 • Kan ik de resultaten monitoren tijdens het mystery guest onderzoek ?

  De resultaten worden samengebracht in een visueel en gebruiksvriendelijk dashboard. Een teamlid kan live de resultaten en de voortgang van het project volgen. Handig is dat je het dashboard op desktop, tablet of mobiel kan raadplegen en dat je de rapporten kan exporteren.

 • Hoe haal ik de juiste inzichten uit de vele data en databronnen?

  Veel bedrijven verzamelen steeds meer data van hun klanten. Dit betreft zowel data vanuit eigen systemen als data vanuit externe (onderzoeks)partners. Excap kan helpen om deze verschillende databronnen aan elkaar te koppelen zodat overkoepelende inzichten ontstaan om een finale impact te realiseren.

 • Welke voorbeelden uit de praktijk bestaan er?

  Wekelijks publiceren we nieuwe inzichten over Customer Experience en Employee Experience. We vinden het belangrijk dat we eigen expertise met ons netwerk kunnen delen. Ook laten we met plezier excap's ambassadeurs aan het woord: tevreden klanten bij wie we voor echte impact zorgden.

 • Verzorgt excap mystery guest onderzoek ook buiten de Benelux?

  Zeker! Dankzij ons uitgebreide netwerk van partners en jarenlange ervaring met internationale projecten, voeren wij niet alleen mystery guest onderzoek uit in heel Europa (en daarbuiten) maar ook audits, customer journey onderzoek, consultancy en kwalitatief onderzoek. >  Meer weten

 • Hoe kan ik de medewerkersbeleving onderzoeken?

  Employee experience wordt gemeten binnen verschillende groepen medewerkers, waarbij verschillende afdelingen worden onderzocht. Zo'n onderzoek vindt per kwartaal plaats maar gebeurt idealiter om de twee weken. Zo kan voortgang en beleid opgevolgd en onmiddellijk bijgestuurd worden. > Meer weten

 • Kan ik ook mystery shopper worden?

  Dat kan! Iedereen vanaf 18 jaar kan mystery shopper worden bij excap. Doe de test om te zien of jij geschikt bent. Geslaagd? Dan mag je jezelf vanaf dan mystery shopper noemen!

 • Waarom is de feedback van mystery shoppers betrouwbaar?

  Onze mystery Shoppers krijgen voor aanvang van hun opdracht een uitgebreide briefing waardoor ze altijd goed voorbereid op pad gaan. Het aantal opdrachten per mystery shopper houden we beperkt om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. Een interne controle doet de rest.

 • Wie zijn de mystery shoppers van excap en hoe groot is dit bestand?

  Ons bestand, dat ruim 5000 mystery shoppers telt, bestaat uit zeer verschillende mensen. Van jong tot oud, van make-upliefhebbers en klussers tot leerkrachten en ingenieurs.

 • Kan ik aanspraak maken op de KMO-portefeuiile?

  Ja, dat kan zeker omdat excap een erkend dienstverlener is door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.  Meer weten > 

 • Kan ik zelf een bijkomende vraag stellen?