Woningcorporaties

Meet huurdersbeleving of activeer je medewerkers

neem contact op

Maak medewerkers gelukkiger!

Excap activeert medewerkers en brengt de woningcorporaties in beweging, om daarmee blijvende verbetering van klant- en/of medewerkersbeleving te realiseren.

Verkrijg voor klantbeleving inzicht in de contactmomenten die huurders ervaren tijdens hun reis door je organisatie en achterhaal welke momenten in de customer journey funnel écht impact hebben op de bewonerservaring.

Ons onderzoek onder medewerkers is zo ingericht dat het jou de juiste handvatten geeft om blijvende verbetering te realiseren op gebieden als medewerkersbeleving, verzuim, digitalisering, houding en gedrag.

Wat is een customer journey?

De customer journey is niets anders dan de reis van een klant door een organisatie. Hoe klanten deze reis beleven is afhankelijk van vele factoren. Want hoe eenvoudig het klinkt, zo lastig blijkt het in de praktijk om te achterhalen hoe een klant zijn of haar reis daadwerkelijk ervaart en welke momenten invloed hebben op de ervaring. Om dit te achterhalen, kan je gebruik maken van een breed scala aan onderzoeksinstrumenten.

Wat is de employee experience?

Employee experience (EX) valt het beste uit te leggen als de medewerkersbeleving binnen een organisatie. Medewerkersbeleving gaat verder dan alleen tevredenheid en stelt met name daadwerkelijk gedrag centraal.

Relevantie voor de sector?

Wij helpen organisaties gericht te sturen op hun belangrijkste doelstellingen. Door veranderingen te blijven monitoren, kunnen wij toewerken naar aantoonbaar en blijvend succes. Zowel op het gebied van klantbeleving als de beleving van je medewerkers. We maken samen met de organisatie een koppeling met zaken als organisatiecultuur, omzet en duurzaamheid. In de woningcorporatie branche is organisatiecultuur een belangrijk thema. Medewerkers hebben andere/nieuwe vraagstukken dan in het verleden. In het verleden was het meer van: “Wij zijn de woningbouwcorporatie en wij weten wat goed voor u is” nu is het meer een maatschappelijke organisatie.

De klant staat tegenwoordig steeds sterker en dit staat dan ook vast in de wet- en regelgeving. Dit is een mooie maar uitdagende verschuiving. Als organisatie ben je bezig met sociale huurwoningen, je helpt mensen aan een thuis. Want wonen is veel meer dan een dak boven je hoofd. Als gevolg van de cultuuromslag moet je als organisatie de huurders veel meer als een gelijkwaardige gesprekspartner zien.

Deze verandering kost veel tijd en geld. Wat je binnen de organisatie wil bereiken is een lerende cultuur, een basisveiligheid zodat medewerkers meewillen veranderen en fouten durven te maken waar ze niet op afgerekend worden. Excap kan helpen bij het bereiken van deze cultuur. Medewerkers meekrijgen in een verandering is lastig, maar met de hulp van excap kan je als organisatie ervoor zorgen dat je medewerkers tevreden mee veranderen.

Deze organisaties gingen u voor:

 

Lees hieronder een aantal relevante cases met betrekking op EX, CX of de combinatie EX/CX: 

 

FAQ

 • Wat is mystery guest onderzoek?

  Het is een marktonderzoek waarbij mystery guests worden uitgestuurd om klantreizen (Customer Journeys) te testen op kwaliteit, operationele efficiëntie, beleving, emoties en indruk. Dankzij deze objectieve resultaten, verkrijg je nieuwe inzichten om de juiste stappen te nemen in de optimalisatie van processen. >Meer weten

 • Welke soorten mystery guest onderzoek bestaan er?

  Er is een heel breed gamma aan onderzoeken. We kunnen ze best indelen in 3 grote categorieën: voor klanten, voor medewerkers en overige. Bij deze laatste, gaat het eerder om kwaliteitsaudits, candidate experience en discriminatieonderzoek. > Alle onderzoeken

 • Wordt mystery guest onderzoek ook voor online journeys ingezet?

  Absoluut. Een online shopper winkelt anders dan een klant in een fysieke winkel. Online mystery shopping legt knelpunten van je website of webshop bloot, zodat je de online ervaring kunt verbeteren. De ganse buyer journey wordt uitgetest, tot en met het effectief retourneren van de aankoop. > Meer weten

 • Hoe gaan Customer Journeys en mystery guest onderzoek samen?

  Bij een mystery guest onderzoek gaan we door alle stappen van de Customer Journey (klantreis). Bij elke stap meten we hoe deze stap bijdraagt tot een uitstekende klantervaring. Uniek aan onze methode is de ExperienceCapture waarbij bewuste en onbewuste emoties worden gecapteerd bij elke stap.

 • Welke criteria bepalen de kostprijs van een goed mystery guest onderzoek?

  Elk onderzoek bestaat uit Project Management, Briefing, Uitvoering & Rapportage. Daarbij geldt dat de post voor uitvoering de grootste is. Deze post wordt beïnvloed door het aantal uit te voeren metingen, de complexiteit en lengte van de opdracht en het profiel van de mystery shopper. > Meer weten

 • Biedt excap ook audits aan?

  Ja, een audit onderscheidt zich van mystery guest onderzoek door zijn objectief en feitelijk karakter. Er wordt gecontroleerd of iets voldoet aan de opgelegde norm (netheid, infrastructuur, ...). Daarbij is een auditeur meestal niet incognito maar maakt hij zich bekend. > Meer weten

 • Wat is de impact van mystery guest onderzoek op Cx en Ex?

  Dankzij de innovatieve rapporteringtools en de frequentie van de metingen, verwerf je inzicht in de resultaten om vervolgens actiegerichte conclusies te gaan formuleren. Jouw impact wordt : hogere klanten- en medewerkerstevredenheid én hogere omzet. >  Customer Experience

 • Kan ik de resultaten monitoren tijdens het mystery guest onderzoek ?

  De resultaten worden samengebracht in een visueel en gebruiksvriendelijk dashboard. Een teamlid kan live de resultaten en de voortgang van het project volgen. Handig is dat je het dashboard op desktop, tablet of mobiel kan raadplegen en dat je de rapporten kan exporteren.

 • Hoe haal ik de juiste inzichten uit de vele data en databronnen?

  Veel bedrijven verzamelen steeds meer data van hun klanten. Dit betreft zowel data vanuit eigen systemen als data vanuit externe (onderzoeks)partners. Excap kan helpen om deze verschillende databronnen aan elkaar te koppelen zodat overkoepelende inzichten ontstaan om een finale impact te realiseren.

 • Welke voorbeelden uit de praktijk bestaan er?

  Wekelijks publiceren we nieuwe inzichten over Customer Experience en Employee Experience. We vinden het belangrijk dat we eigen expertise met ons netwerk kunnen delen. Ook laten we met plezier excap's ambassadeurs aan het woord: tevreden klanten bij wie we voor echte impact zorgden.

 • Verzorgt excap mystery guest onderzoek ook buiten de Benelux?

  Zeker! Dankzij ons uitgebreide netwerk van partners en jarenlange ervaring met internationale projecten, voeren wij niet alleen mystery guest onderzoek uit in heel Europa (en daarbuiten) maar ook audits, customer journey onderzoek, consultancy en kwalitatief onderzoek. >  Meer weten

 • Hoe kan ik de medewerkersbeleving onderzoeken?

  Employee experience wordt gemeten binnen verschillende groepen medewerkers, waarbij verschillende afdelingen worden onderzocht. Zo'n onderzoek vindt per kwartaal plaats maar gebeurt idealiter om de twee weken. Zo kan voortgang en beleid opgevolgd en onmiddellijk bijgestuurd worden. > Meer weten

 • Kan ik ook mystery shopper worden?

  Dat kan! Iedereen vanaf 18 jaar kan mystery shopper worden bij excap. Doe de test om te zien of jij geschikt bent. Geslaagd? Dan mag je jezelf vanaf dan mystery shopper noemen!

 • Waarom is de feedback van mystery shoppers betrouwbaar?

  Onze mystery Shoppers krijgen voor aanvang van hun opdracht een uitgebreide briefing waardoor ze altijd goed voorbereid op pad gaan. Het aantal opdrachten per mystery shopper houden we beperkt om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. Een interne controle doet de rest.

 • Wie zijn de mystery shoppers van excap en hoe groot is dit bestand?

  Ons bestand, dat ruim 5000 mystery shoppers telt, bestaat uit zeer verschillende mensen. Van jong tot oud, van make-upliefhebbers en klussers tot leerkrachten en ingenieurs.

 • Kan ik aanspraak maken op de KMO-portefeuiile?

  Ja, dat kan zeker omdat excap een erkend dienstverlener is door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.  Meer weten > 

 • Kan ik zelf een bijkomende vraag stellen?