Achter de Cijfers

5 juli 2024

Meer over excap België

Achter de Cijfers: Hoe Ellen en Jelle emotionele beleving vastleggen in marktonderzoek

Zowel Ellen als Jelle zijn in het vak van marktonderzoek terechtgekomen vanwege hun passie voor data en hun nieuwsgierigheid naar de redenen achter elke onderzoeksvraag.

Ellen heeft taal- en letterkunde gestudeerd, gevolgd door een extra jaar meertalige bedrijfscommunicatie. Het vak marktonderzoek opende haar ogen voor een professionele carrière bij een marktonderzoeksbureau. Ze begon meteen bij Ipsos en werkte vervolgens bij Cube Belgium en GfK. Zes jaar geleden vroeg huidig excap-directeur Yves Van Dorsselaer haar om samen aan het Belgische succesverhaal van excap te werken.

Jelle, met een master in communicatiewetenschappen, zou aanvankelijk de journalistiek ingaan. Maar al snel ontdekte hij dat hij zich meer aangetrokken voelde tot vacatures in marktonderzoek. Jelle is nu al twee jaar onderzoeker bij excap en werkt opnieuw samen met enkele van zijn voormalige collega’s bij Kantar, waar hij zestien jaar lang uiteenlopende marktonderzoeken heeft uitgevoerd.

De persoonlijke drijfveren om aan marktonderzoek te doen

Jelle is als onderzoeker gedreven om te begrijpen wat mensen beweegt, waarom ze bepaalde keuzes maken en hoe ze tegen dingen aankijken en ervaren. “Mijn passie ligt in het doorgronden van datasets om solide, objectieve inzichten te verkrijgen. Daarom geef ik de voorkeur aan kwantitatieve onderzoeken.”

Ellen daarentegen heeft ontdekt dat ze zich volledig kan uitleven in kwalitatieve onderzoeken. “Tijdens focusgroepsgesprekken kan je dieper ingaan op het onderliggende motivaties, zoals het onderbewuste gedrag van klanten in een klantbelevingsonderzoek (Cx) of van medewerkers in een medewerkersbelevingsonderzoek (Ex).”

Zowel Ellen als Jelle halen voldoening uit onderzoeken met maatschappelijke impact, zoals discriminatie-sectoronderzoek of de klantreis van een patiënt in een ziekenhuis. Ze streven ernaar om met dergelijke onderzoeken maatschappelijk bij te dragen dankzij hun nieuwe inzichten en actiegerichte adviezen.

 

Meer weten waar de verschillen liggen tussen een kwantitatief- en kwalitatief onderzoek? Ellen legt het je uit in de volgende video

 

Starten klanten een onderzoek omdat ze een vermoeden hebben dat iets fout loopt?

“Dit kan beginnen met een vermoeden, vaak gevoed door klantreviews of feedback van medewerkers,” legt Ellen uit. “Juist daarom is onderzoek zo waardevol: het neemt het buikgevoel weg en maakt plaats voor heldere analyses op basis van data. Als onderzoekers kunnen wij precies de vinger op de wonde leggen en aangeven wat goed of niet goed loopt, en waarom.”

“Maar niet alle onderzoeken starten met een vermoeden,” voegt Jelle toe. “Soms wil een manager een veranderingsproces in gang zetten. Een goed geschreven onderzoeksrapport is dan een geloofwaardig argument om ‘governance’ van de directie te verkrijgen voor dit veranderingsproces. Bij grote klanten zien we ook dat verschillende onderzoeken samenkomen, zoals een mystery shopping-onderzoek in combinatie met een online tevredenheidsmeting."

"Ik heb eens een rapport opgesteld waaruit bleek dat de resultaten op veel fronten slecht waren. Ik worstelde met de vraag hoe ik deze resultaten constructief aan de klant moest presenteren. Achteraf was de klant echter blij met deze resultaten omdat ze eindelijk zwart op wit bewijs hadden van zaken die ze al vermoedden maar nooit overtuigend konden overbrengen aan de directie. Bovendien onthullen we waar de verbeterpunten liggen en welke knoppen ze moeten draaien om betere resultaten te behalen. Onze klanten waarderen de adviserende rol die we als onderzoekers consequent op ons nemen.”

“In de projectflow komen Ellen en ik meestal aan de start en het einde te pas, vooral bij kwantitatief onderzoek. We starten met de initiële probleemstelling die klanten ons vertellen. Samen met de klant vertalen we deze zorgvuldig naar de juiste onderzoeksvraag en vragenlijsten, met specifieke aandacht voor bepaalde aspecten. Zodra alles klaar is, programmeren we de vragenlijsten. Bij mystery shopping-onderzoek gaan onze projectmedewerkers vervolgens op zoek naar mystery shoppers die aan het gewenste profiel voldoen. We zijn ook verantwoordelijk voor het opzetten van een interactief dashboard, zodat klanten de resultaten real-time kunnen volgen.”

Bij kwalitatieve onderzoeken voert het onderzoeksteam zelf het volledige project uit. De interviews die deel uitmaken van kwalitatief onderzoek worden afgenomen aan de hand van een vooraf bepaalde gespreksleidraad. Dit is van belang voor de analyse en objectivering van de resultaten.

“Na het afronden van de bevragingen verwerken en analyseren we de verzamelde data. De laatste stap in de projectflow is het opstellen van het rapport. Dit rapport biedt helder inzicht in de data en bevat vooral actiegerichte conclusies en aanbevelingen waarmee klanten direct aan de slag kunnen. Daarom droppen we het eindrapport niet zomaar in de mailbox van de klant. Vanuit onze adviserende rol, gaan we deze persoonlijk presenteren bij de klanten,” zegt Ellen vastberaden.

 

"Als onderzoekers kunnen wij precies de vinger op de zere plek leggen en aangeven wat goed of niet goed loopt, en waarom.” - Ellen

 

Wat maakt marktonderzoek bij excap uniek ten opzichte van anderen?

“Wat excap uniek maakt, is dat we niet alleen pure data vastleggen, maar ook de emotionele beleving” vervolgt Jelle. “Bij excap noemen we dit de ExperienceCapture”-methode. We combineren kwalitatieve data met kwantitatieve data. Enerzijds peilen we naar de emotionele beleving, zodat we kunnen voelen wat de daadwerkelijke ervaringen waren. Anderzijds verrijken we de vragenlijsten met open vragen. Hoewel iedereen percentages kan lezen, maken de antwoorden op open vragen die percentages tastbaarder. Vaak gebruiken we een antwoord als quote in een rapport, omdat dit het sentiment achter de cijfers weergeeft.

Ellen heeft zelf ervaren dat grote marktonderzoeksbureaus vooral gericht zijn op pure dataverwerking. “Bij grote marktonderzoeksbureaus merk je na verloop van tijd dat je in je rapporten de cijfers alleen maar herhaalt en dat je conclusies vrij beschrijvend worden. Bij die bureaus ligt de focus sterk op standaardisering en automatisering van processen.

Bij excap hechten we echter veel waarde aan betrokkenheid bij de klant. Hoe beter we de klant begrijpen door nauw contact, hoe beter we het onderzoek kunnen afstemmen. Op mijn vorige jobs moest ik soms rapportages schrijven voor klanten zonder ooit zelf met die klant te hebben gesproken. Ook wist ik niet of die klant dankzij mijn rapportage daadwerkelijk inzicht had gekregen.”

 

"Wat excap uniek maakt is dat we niet alleen pure data capteren maar ook de emotionele beleving.” – Jelle

 

Marktonderzoeker overbodig in de toekomst?

“Een jaar geleden was ik behoorlijk onder de indruk van de kracht van Artificial Intelligence (AI)-tools en maakte ik me even zorgen over mijn job. Nu geloof ik niet dat het zo’n vaart zal lopen en dat AI puur op basis van data een coherent rapport zal opleveren. In alle bescheidenheid, ik vertrouw nog rotsvast op onze kennis en expertise om data correct te interpreteren, relevante inzichten te verschaffen en actiegericht advies te formuleren. Ik zie wel dat AI handig kan zijn, bijvoorbeeld bij het verwerken van een transcriptie van een interview. Het helpt je om de overvloed aan informatie te ordenen. Als onderzoeker is het echter onze verantwoordelijkheid om kritisch te kijken naar de output die door een AI-tool wordt gegenereerd. Het echte menselijke denkwerk zal altijd nodig zijn.”

Ellen deelt Jelle’s mening. “Dankzij innovatie en digitalisering kunnen we efficiënter en sneller werken. Ook onze klanten zullen daarvan profiteren. Met behulp van AI zie ik vooral nieuwe mogelijkheden om big data samen te brengen. Onze collega’s Gerard en Gustavo, werkzaam binnen de Consultancy-tak van excap, merken dat bedrijven zich afvragen hoe ze data vanuit sales, marketing en loyaliteitsprogramma’s op intelligente wijze kunnen combineren om extra inzichten te verkrijgen in klant- en medewerkersbeleving. Een holistisch inzicht dat meerdere bedrijfsactiviteiten omvat, is veel interessanter dan een geïsoleerd onderzoek. De uitdaging voor onderzoekers zal liggen in het verkrijgen van big data, het beheersen van die complexiteit en idealiter het leggen van de juiste verbanden, en misschien zelfs deels voorspellen.”

 

Tips van Jelle en Ellen.

"Zoek bevestiging van je buikgevoel met een onderzoek. Zet de onderzoeksresultaten en onze aanbevelingen om in actie.” - Jelle

"Tevreden klanten heb je dankzij tevreden medewerkers. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.” – Ellen

 

FAQ

 • Wat is mystery guest onderzoek?

  Het is een marktonderzoek waarbij mystery guests worden uitgestuurd om klantreizen (Customer Journeys) te testen op kwaliteit, operationele efficiëntie, beleving, emoties en indruk. Dankzij deze objectieve resultaten, verkrijg je nieuwe inzichten om de juiste stappen te nemen in de optimalisatie van processen. >Meer weten

 • Welke soorten mystery guest onderzoek bestaan er?

  Er is een heel breed gamma aan onderzoeken. We kunnen ze best indelen in 3 grote categorieën: voor klanten, voor medewerkers en overige. Bij deze laatste, gaat het eerder om kwaliteitsaudits, candidate experience en discriminatieonderzoek. > Alle onderzoeken

 • Wordt mystery guest onderzoek ook voor online journeys ingezet?

  Absoluut. Een online shopper winkelt anders dan een klant in een fysieke winkel. Online mystery shopping legt knelpunten van je website of webshop bloot, zodat je de online ervaring kunt verbeteren. De ganse buyer journey wordt uitgetest, tot en met het effectief retourneren van de aankoop. > Meer weten

 • Hoe gaan Customer Journeys en mystery guest onderzoek samen?

  Bij een mystery guest onderzoek gaan we door alle stappen van de Customer Journey (klantreis). Bij elke stap meten we hoe deze stap bijdraagt tot een uitstekende klantervaring. Uniek aan onze methode is de ExperienceCapture waarbij bewuste en onbewuste emoties worden gecapteerd bij elke stap.

 • Welke criteria bepalen de kostprijs van een goed mystery guest onderzoek?

  Elk onderzoek bestaat uit Project Management, Briefing, Uitvoering & Rapportage. Daarbij geldt dat de post voor uitvoering de grootste is. Deze post wordt beïnvloed door het aantal uit te voeren metingen, de complexiteit en lengte van de opdracht en het profiel van de mystery shopper. > Meer weten

 • Biedt excap ook audits aan?

  Ja, een audit onderscheidt zich van mystery guest onderzoek door zijn objectief en feitelijk karakter. Er wordt gecontroleerd of iets voldoet aan de opgelegde norm (netheid, infrastructuur, ...). Daarbij is een auditeur meestal niet incognito maar maakt hij zich bekend. > Meer weten

 • Wat is de impact van mystery guest onderzoek op Cx en Ex?

  Dankzij de innovatieve rapporteringtools en de frequentie van de metingen, verwerf je inzicht in de resultaten om vervolgens actiegerichte conclusies te gaan formuleren. Jouw impact wordt : hogere klanten- en medewerkerstevredenheid én hogere omzet. >  Customer Experience

 • Wat is het verschil tussen kwalitatief- en kwantitatief onderzoek?

  De customer en/of employee experience van je klanten en medewerkers in kaart brengen kan je door middel van zowel kwalitatief- als kwantitatief onderzoek.

  Waar kwantitatief onderzoek zich voornamelijk richt op het verzamelen van gestandaardiseerde gegevens op grote(re) schaal, biedt kwalitatief onderzoek een diepgaand begrip van de individuele ervaringen en emoties van klanten en medewerkers. Meer weten >

 • Kan ik de resultaten monitoren tijdens het mystery guest onderzoek ?

  De resultaten worden samengebracht in een visueel en gebruiksvriendelijk dashboard. Een teamlid kan live de resultaten en de voortgang van het project volgen. Handig is dat je het dashboard op desktop, tablet of mobiel kan raadplegen en dat je de rapporten kan exporteren.

 • Hoe haal ik de juiste inzichten uit de vele data en databronnen?

  Veel bedrijven verzamelen steeds meer data van hun klanten. Dit betreft zowel data vanuit eigen systemen als data vanuit externe (onderzoeks)partners. Excap kan helpen om deze verschillende databronnen aan elkaar te koppelen zodat overkoepelende inzichten ontstaan om een finale impact te realiseren.

 • Welke voorbeelden uit de praktijk bestaan er?

  Wekelijks publiceren we nieuwe inzichten over Customer Experience en Employee Experience. We vinden het belangrijk dat we eigen expertise met ons netwerk kunnen delen. Ook laten we met plezier excap's ambassadeurs aan het woord: tevreden klanten bij wie we voor echte impact zorgden.

 • Verzorgt excap mystery guest onderzoek ook buiten de Benelux?

  Zeker! Dankzij ons uitgebreide netwerk van partners en jarenlange ervaring met internationale projecten, voeren wij niet alleen mystery guest onderzoek uit in heel Europa (en daarbuiten) maar ook audits, customer journey onderzoek, consultancy en kwalitatief onderzoek. >  Meer weten

 • Hoe kan ik de medewerkersbeleving onderzoeken?

  Employee experience wordt gemeten binnen verschillende groepen medewerkers, waarbij verschillende afdelingen worden onderzocht. Zo'n onderzoek vindt per kwartaal plaats maar gebeurt idealiter om de twee weken. Zo kan voortgang en beleid opgevolgd en onmiddellijk bijgestuurd worden. > Meer weten

 • Kan ik ook mystery shopper worden?

  Dat kan! Iedereen vanaf 18 jaar kan mystery shopper worden bij excap. Doe de test om te zien of jij geschikt bent. Geslaagd? Dan mag je jezelf vanaf dan mystery shopper noemen!

 • Waarom is de feedback van mystery shoppers betrouwbaar?

  Onze mystery Shoppers krijgen voor aanvang van hun opdracht een uitgebreide briefing waardoor ze altijd goed voorbereid op pad gaan. Het aantal opdrachten per mystery shopper houden we beperkt om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. Een interne controle doet de rest.

 • Wie zijn de mystery shoppers van excap en hoe groot is dit bestand?

  Ons bestand, dat ruim 5000 mystery shoppers telt, bestaat uit zeer verschillende mensen. Van jong tot oud, van make-upliefhebbers en klussers tot leerkrachten en ingenieurs.

 • Kan ik aanspraak maken op de KMO-portefeuiile?

  Ja, dat kan zeker omdat excap een erkend dienstverlener is door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.  Meer weten > 

 • Kan ik zelf een bijkomende vraag stellen?